Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος: Λεοντιάδης Κλήμης

Αντιπρόεδρος: Μαλίτας Ηρακλής

Γ. Γραμματέας: Γάκος Γεώργιος

Ταμίας: Καρατάκης Δημήτριος

Οργ. Γραμματέας: Κυριακούδης Κων/νος
Μέλος: Αρχοντίδης Αχιλλεύς
Μέλος: Γιαννακάκης Κων/νος
Μέλος: Παπαδημητρίου Μαργαρίτης
Μέλος: Χατζηπαυλίδης Δημήτριος

FacebookΕίδαν την σελίδα από 06/05/2017

Counter for tumblr