Ανακοίνωση 12/09/2017

Ανακοίνωση

12/09/2017 16:00

Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» ενημερώνει ότι από τις 11/09/2017 θα διατίθενται στα γραφεία του και σε ώρες γραμματείας, οι νέοι τιμοκατάλογοι όπου συμπεριλαμβάνουν τη ΦΙΞ τιμή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης και αντίστροφα.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να περάσουν να προμηθευτούν και τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ