Ανακοίνωση 16/03/2017

Ανακοίνωση

16/03/2017 12:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο “ΕΡΜΗΣ” καλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα C “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ” του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου
2. Οικονομικός Απολογισμός 2016 και Προϋπολογισμός 2017
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Διοικητικός Απολογισμός
5. Προγραμματισμός Δράσεων 2017
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ