ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

14/02/2018 13:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά Συνδιασμό έχουν ως εξής …

Αρχαιρεσίες του Σωματείου ΤΑΧΙ