ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/05/2020 14:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι από σήμερα για τα ΤΑΧΙ ισχύουν τα εξής:
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και από τον οδηγό ΤΑΧΙ και από τον επιβάτη. Μετά από επικοινωνία με την ΠΟΕΙΑΤΑ, την Τροχαία Θεσσαλονίκης και την Τροχαία Αεροδρομίου το πρόστιμο των 150€ του επιβάτη το χρεώνεται ο ίδιος ο επιβάτης. Ο οδηγός πρέπει να κάνει αυστηρές συστάσεις.
2. Στο ΤΑΧΙ εκτός από τον οδηγό επιτρέπεται μόνο 1 άτομο εκτός των γνωστών περιορισμών, νοσοκομεία, ανήλικα.
Έχουμε άτυπη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι μέχρι τις 11 Μαΐου θα υπάρχει άρση του ενός ατόμου.
3. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει διευκρινιστική απόφαση – προδιαγραφές για το διαχωριστικό που θα μπορούμε να βάζουμε νόμιμα στα ΤΑΧΙ.
4. Η ανανέωση Ειδικών Αδειών παρατείνονται έως 31/05/2020.
5. Για δρομολόγια εκτός έδρας συνεχίζουμε να ζητάμε το Ε1 του επιβάτη.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ