ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/05/2018 11:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018 θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ΤΑΧΙ «Φάκελος Τεκμηρίωσης Ταξιμέτρου». Η χορήγηση του φακέλου πραγματοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ταξιμέτρων στο οποίο ανήκει κάθε ΤΑΧΙ αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και έλεγχοι.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ