ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/09/2020 13:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξήγγειλε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19. Οι ιδιοκτήτες ταξί με τον ΚΑΔ 4932 είναι μέσα στο πρόγραμμα αν τηρούν κάποιες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται.
Για τον λόγο αυτό το Σωματείο συνεργάζεται με 2 γραφεία τα οποία έκαναν προσφορά σε όποιον συνάδελφο θέλει να κάνει την αίτηση.
1. ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310475675, ΚΙΝ. 6937212133

Η προσφορά είναι 40€ + ΦΠΑ για την υποβολή της αίτησης και 5% επί της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

2. ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
ACT DEVELOPMENT P.C.
ΦΡΑΓΚΩΝ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2315521760, ΚΙΝ. 6937929678

Η προσφορά είναι 120€ + ΦΠΑ για την υποβολή της αίτησης και 2% επί της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ