ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/03/2020 14:18

Για τις επόμενες δύσκολες μέρες το Σωματείο θα συνεχίσει να είναι ανοικτό με ωράριο Γραμματείας 09:00 – 13:00. Κάθε μέρα θα υπάρχει άτομο της Διοίκησης για ενημέρωση καθώς επίσης και εκτροπή των τηλεφώνων στο κινητό του Προέδρου. Ότι έγγραφα χρειάζονται οι συνάδελφοι θα μπορούν να σταλούν και μέσω της τεχνολογίας (viber, mail, messanger κλπ). Ενημερωτικά τα ΚΤΕΟ είναι κλειστά μέχρι 31/03/2020 και παίρνουν αναστολή όλοι έως 30/04/2020. Πρέπει να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και τις μεγάλες συναθροίσεις.