ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/05/2019 10:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» ενημερώνει τα μέλη του ότι από 10/04/2019 με την Ε 2056 διευκρινιστική απόφαση της ΠΟΛ 1208/2018 πρέπει η κατανάλωση καυσίμων να γίνετε με 2 τρόπους:
1. Έκδοση τιμολογίου με πλήρη στοιχεία του Ε.Δ.Χ.
2. Απόδειξη όπου θα αναγράφετε η πινακίδα του οχήματος και το ΑΦΜ του εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ