ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/02/2020 12:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Θεσ/νίκης ο «ΕΡΜΗΣ» οργανώνει εθελοντική ομάδα εργασίας.
Όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν να εγγραφούν στη γραμματεία του Σωματείου.
Η εθελοντική ομάδα θα συμμετέχει σε δράσεις του κλάδου, αναδασώσεις, καθαριότητα, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, θα υπάρχει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και συνεργασία με την πολιτική προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχουν πιστοποιήσεις από σεμινάρια που θα λάβουν μέρος είτε σε αίθουσες του Δήμου είτε του Σωματείου.
Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, στηρίζεται καθαρά στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ