ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/11/2019 10:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο ΤΑΧΙ Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει τους συναδέλφους να προσέξουν την ημερομηνία λήξης της Ειδικής Άδειας. Παρατηρείται τελευταία από ελέγχους ότι υπάρχουν πολλές Ειδικές Άδειες οι οποίες έχουν λήξει και παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ