ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/2/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στο Φιλίππειο η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα στις 6 Μαρτίου 2024. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε θα πραγματοποιηθεί οριστικά η Γενική Συνέλευση στις 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Φιλίππειο με θέματα:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Ισολογισμός 2023
  • Προϋπολογισμός 2024
  • Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ψήφιση Ισολογισμού 2023 & Προϋπολογισμού 2024
  • Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο
  • Τοποθετήσεις μελών του Δ.Σ.
  • Τοποθετήσεις μελών του Σωματείου
  • Δευτερολογία Προέδρου

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ