ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/1/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας ενημερώνει για:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με επιβατηγά σχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Από Δευτέρα 08/01/2024 η Διεύθυνση Μεταφορών θα είναι έτοιμη να δεχτεί αιτήσεις για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε 6 έως 9 θέσεων βαν. Η διάρκεια είναι από 30/12/2023 έως και 6 εβδομάδες μετά

* Το ποσοστό αντικατάστασης για τη Θεσσαλονίκη είναι 30% δηλαδή 589 ΤΑΞΙ

* Η αίτηση είναι αυτοτελής 1 για κάθε Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, αν είναι περισσότεροι από έναν ιδιοκτήτες την αίτηση καταθέτει ένας με τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των υπολοίπων.

* Η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να μην έχει καμία ανάκληση ή παρακράτηση.

* Η επεξεργασία των αιτήσεων θα διαρκέσει 6 εβδομάδες μετά την λήξη.

* Οι δικαιούχοι των αδειών 6 έως 9 θέσεων έχουν προθεσμία 12 μήνες να ταξινομήσουν όχημα.

* Υπάρχει δυνατότητα και για αίτηση ΑΜΕΑ με τις σχετικές προϋποθέσεις.

* Το όχημα πρέπει να είναι καινούργιο ή έως 3 ετών.

* Τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό 1.550 κυβικά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα 1.450 κυβικά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά ηλεκτροκίνητα (50KW) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 30 KW (κιλοβατόρων)

* Χρωματισμό ίδιο με αυτό του ΤΑΞΙ.

* Τα οχήματα αποσύρονται σε 20 χρόνια.

* Το τιμολόγιο αναπροσαρμοσμένο κατά 30% επάνω αν υπάρχουν 5 επιβάτες.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ