30_06_2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» καλεί τα μέλη του την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Φιλίππειον» με μοναδικό θέμα: Έγκριση απόκτησης δικαιώματος της Θεσσαλονίκης για 7 θέσια – 9 θέσια οχήματα εκ μετατροπής.
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε και ενέκρινε την πρόταση και την καταθέτει για έγκριση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης.