Διοικητικό Συμβούλιο

Η Σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» είναι η εξής:

 

Πρόεδρος :                         Λεοντιάδης Κλήμεντος

Αντιπρόεδρος:                     Μαλίτας Ηρακλής

Γ. Γραμματέας:                    Γάκος Γεώργιος

Ταμίας:                               Καρατάκης Δημήτριος

Οργαν. Γραμματέας:             Κυριακούδης Κων/νος

Μέλος:                                Μαυρίδης Αθανάσιος

Μέλος:                                Καλτσίδης Παναγιώτης

Μέλος:                                Πρασιάδης Αλέξανδρος

Μέλος:                                Παρασκευόπουλος Παναγιώτης